Insiders Flera tunga insiders har den senaste tiden handlat aktier. Här är ett urval från Finansinspektionens insynsregister.

Betssons ordförande Johan Lundberg har köpt 10.000 aktier i bolaget till ett värde av cirka 0,5 miljoner. Innan köpet som gjordes på fredagen till kursen 50:90 kronor uppgick Johan Lundbergs innehav enligt bolagets hemsida till 20.000 aktier. När uppgifterna om innehavet uppdaterats framgår inte.

Karnovs vd Pontus Bodelsson har den 9 december köpt 15.000 aktier i bolaget. Köpeskillingen var 1 miljon kronor.Pontus Bodelsson ägde tidigare inga aktier i Karnov, enligt bolagets hemsida.

Karnovs styrelseledamot Ulf Bonnevier har på torsdagen köpt 15.000 aktier i bolaget till ett värde av 1 miljon kronor. Köpet gjordes till kursen 68:33 kronor per aktie. Per den 31 december 2020 ägde han 12.000 aktier enligt ägardatatjänsten Holdings.

Under förra veckan aviserade Karnov ett bindande bud för att förvärva avknoppade verksamheter inom juridisk information från Thomson Reuters i Spanien samt Wolters Kluwer i Spanien och Frankrike. Det kontanta vederlaget uppgår till 160 miljoner euro på en kassa- och skuldfri basis.

Securitas ordförande Jan Svensson har köpt 10.000 aktier i säkerhetsbolaget den 9 december. Köpeskillingen var 1,3 miljoner kronor. Jan Svensson ägde 20.000 aktier i Securitas per den 21 maj, enligt bolagets hemsida. Tidigare i veckan aviserade Securitas förvärvet av verksamheten elektroniska säkerhetslösningar från Stanley Black & Decker med en kontant köpeskilling på 3.200 miljoner dollar på skuld- och kassafri bas.

G5:s storägare Wide Development köpte i förra veckan 23.904 aktier i mobilspelbolaget till en kurs kring 380 kronor, eller totalt drygt 9 miljoner kronor. Veckan innan dess sålde Wide Development 68.904 aktier i G5 för totalt 28 miljoner kronor. Wides aktietransaktioner insynsrapporteras av Vlad Suglobov som förutom att vara vd för G5 titulerar sig ställföreträdande styrelsemedlem i Wide.

Enligt vad Vlad Suglobov tidigare uppgett så ägs Wide Development av hans släktingar och familj. Wide Development kontrollerar efter den senaste ökningen 5,9 procent av kapitalet i G5, enligt ägardatatjänsten Holdings. Vlad Suglobov äger privat 10.000 G5-aktier, enligt Holdings.

Anders Pettersson köpte den 7 december 265.000 aktier via bolag i Klarabo, där han är styrelseledamot och storägare. Aktierna köptes till kurs 49 kronor, vilket ger ett sammanlagt värde på transaktionen om nära 13 miljoner kronor. Fastighetsbolaget Klarabo gjorde debut på Stockholmsbörsen den 2 december. Anders Pettersson med familj ägde per 2 december drygt 3,7 miljoner A-aktier och drygt 3,5 miljoner B-aktier, motsvarande 5,1 procent av kapitalet och 14,5 procent av rösterna, enligt ägardatatjänsten Holdings.

Getinges vd Mattias Perjos har köpt 5.000 aktier i medicinteknikbolaget på torsdagen. Köpeskillingen var 1,9 miljoner kronor. Efter affären äger Mattias Perjos 65.000 Getinge-aktier, enligt ägardatatjänsten Holdings.