INITIATOR PHARMA: KLARTECKEN FÖR FAS 1-START MED IP2015

2021-11-25 09:02:56

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Forskningsbolaget Initiator Pharma har fått klartecken för att inleda en fas 1-studie inom IPTN2021 programmet med läkemedelskandidaten IP2015.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Studien avser utvärdering i friska försökspersoner som utsätts för inducerad smärta. Patientrekryteringen och dosering i studien väntas komma att påbörjas i januari 2022.Direkt-SE