Pandemin Om krisen skulle bli djupare framöver är det inte uteslutet att det behövs ytterligare finanspolitiskt stöd. Det sade riksbankschefen Stefan Ingves inför riksdagens finansutskott på tisdagen.

Han sade i detta sammanhang inget om eventuella ytterligare penningpolitiska stimulanser.

Pandemin har satt ett stort avtryck på ekonomin både i Sverige och globalt, där samspelet mellan finanspolitik och penningpolitik är viktigt.

Det sade riksbankschef Stefan Ingves i finansutskottets årliga öppna utfrågning om det aktuella stabilitetsläget, enligt en sammanfattning från Riksbanken.

”Smittspridning fortsätter att bromsa”

Stefan Ingves noterade att stödet från centralbanker, regeringar och myndigheter över hela världen har bidragit till att vi kunnat undvika en global finanskris.

”Smittspridningen är visserligen fortsatt hög och detta fortsätter att bromsa den ekonomiska återhämtningen. Men det är samtidigt positivt att vaccineringen har kommit igång då det har stor betydelse för framtidsutsikterna”, sade han.

Vägen framåt är ändå osäker. Det är viktigt att olika politikområden fortsätter att samverka för att bidra till återhämtningen. Riksbankens åtgärder bidrar till att kreditförsörjningen fungerar och till att hålla det allmänna ränteläget lågt.

”Kan behövas mer stöd”

Om krisen skulle bli mer utdragen kan det behövas mer finanspolitiskt stöd, dels generella åtgärder, dels åtgärder riktade mot särskilt utsatta sektorer och branscher.

”Riksbanken står å sin sida redo att bidra med den likviditet som behövs för att ge stöd åt kreditförsörjningen. Det är också viktigt att bankerna gör vad de kan för att tillhandahålla tillräckligt med krediter till företag och hushåll”, sade han.

På längre sikt finns risker förknippade med de stödåtgärder som satts in under krisen, exempelvis har både den privata och den offentliga skuldsättningen ökat i flera länder. Dessutom kan stödåtgärderna leda till att den finansiella sektorn räknar med att alltid bli räddad av regeringar, centralbanker och andra myndigheter, vilket kan leda till större risktagande.

”Viktigt att undantag förblir tillfälliga”

I andra länder är riskerna med banksektorn större, och de offentliga finanserna svagare. I Sverige gör hushållens höga skuldsättning ekonomin mycket sårbar och för att minska denna sårbarhet behövs en mer omfattande översyn av skatte- och bostadspolitiken så att man slipper lappa och laga när problem uppstår.

Stefan Ingves betonade samtidigt att när det ekonomiska läget tillåter behöver motståndskraften åter stärkas. Om bankerna har använt delar av sina kapital- och likviditetsbuffertar behöver de successivt bygga upp dem igen när krisen är över. Regelverk bör behållas och inte urvattnas. Det är därför viktigt att exempelvis undantaget som införts i amorteringskravet förblir tillfälligt.

Stefan Ingves lyfte även fram behovet att ta med klimatrelaterade risker i tillsynen av finansiella institut.

 

 

Pandemin
Ingves: Kan behövas ytterligare finanspolitiskt stöd"Viktigt att undantag i amorteringskravet förblir tillfälliga"
Analyser
Här är tisdagens färska köprekar
Börsen
"Aktiemarknaden har tillräcklig medvind för att stå emot forumhaussen"Men Landeborn ser andra orosmoln
Foto: Fredrik Sandberg/TT
Bostad
Bopriserna ökade i hela landet i januari
Insiders
Insiders som handlat aktier efter rapporterna
Börsen
Fortsatt uppåt i inledningen
Foto: Henrik Montgomery/TT
Rapport
Bättre på alla punkter för ElectroluxDelar ut 8 kr
Foto: Jonas Ekströmer/TT
Rapport
Tele2 strax över förväntanMen ingen extrautdelning
Foto: Richard Drew/AP/TT
Aktie
Spotify höjer priserna
Börsen
Breda uppgångar i Asien
Aktie
Omvänd vinstvarning från Boozt
Foto: AP/TT
Wall Street
Stark måndag på Wall Street
Krönika
Hernhag: Viktigare än någonsin med bra investeringar
Placera
Chefsstrategen: Räkna med uppgång upp till 15 procent i årNordea fortsätter övervikta aktier
Placera
Förvaltaren: Investerare underskattar risk från låga räntor
Sverige
Oxford: Stark data gör nya lättnader mindre sannolika"Svenska ekonomi fortsatt relativt stark"
Foto: Copyright (c) 2015 Shutterstock. No use without permission.
Bostad
Säljarnas fördel på bomarknaden
Aktie
Ny högsta-rekommendation för Tesla
Foto: Suvad Mrkonjic/TT
BNP
SCB: Sveriges tillväxt lägre än väntat
Balder ökar ytterligare i EntraSelin: Ingenting har ändrats
Foto: istockphoto
Analyser
Här är måndagens många nya köprekar
Foto: Shutterstock
Råvaror
Silverpriset lyfter efter "köpattack"
Foto: istockphoto
Aktier
Tre nya aktier i Paretos februariportföljOch tre som åker ut
Placera
Börsveckan: Två aktier att köpa och fyra att avvakta med
Aktietips
Di: Boliden vinnare på klimatomställningenTidningen rekommenderar köp