Riksbanken Inflationen har stigit i Sverige, men det drivs mycket av energipriser. Det sade riksbankschef Stefan Ingves på fredagen vid ett anförande hos Kommunalekonomernas förening.

”Vi har inget extremt inflationstryck i svensk ekonomi”, sade han.

Han konstaterade att inflationen stigit världen över, framför allt i USA, där utbudet inte kunnat hänga med efterfrågan.

Även i Sverige har inflationen stigit men den är lägre än på många andra håll, påpekade han. Mycket drivs dessutom av energipriser, framför allt elpriser. Exklusive energipriser har det inte hänt så mycket med svensk inflation.

”Exklusive energi är inflationstakten ungefär på vår prognos. Inflationstrycket i svensk ekonomi är fortfarande måttligt”, sade han.

KPIF-inflationen fortsatte upp till 4,1 procent, nytt 28-årshögsta, och långt över Riksbankens prognos på 2,9 procent.

Samtidigt sjönk KPIF-inflationen exklusive energi, till 1,7 procent från 1,9 procent i november, vilket var helt i linje med Riksbankens prognos.

”Vår bedömning är att energipriser inte kommer att öka lika snabbt framöver. Då faller också prisökningarna från energisidan ur konsumentprisindex och det kommer att gå ganska snabbt nedåt i inflationstakten framöver”, sade han.

Utbudsproblem och höjda insatspriser gör att många företag nu planerar att höja sina priser, men Stefan Ingves påpekade att historien visar att det inte alltid blir så mycket av de prisplanerna.

Han sade också att den ekonomiska utvecklingen efter nedgången under våren 2020 varit ”mycket bra”, där BNP är tillbaka över nivån före pandemin och där även de hårdast krisdrabbade sektorerna haft en återhämtning.

”I en ekonomisk mening har vi lagt pandemin bakom oss”, sade han.

Efter en tid med tvära kast går Sverige nu mot en ”mer normal” tillväxt, där BNP växer med ungefär 2 procent per år.