Riksbanken Det är för tidigt att säga något om Riksbankens exit från den expansiva penningpolitiken bortom 2022, men det finns ingen anledning för Riksbanken att gå före andra. Det sade riksbankschef Stefan Ingves vid en frågestund ett digitalt seminarium anordnat av UBS på torsdagen.

Han sade att Riksbanken inlett ”de facto-tapering”, där köptakten av obligationer redan har börjat trappas ned och där köpen kan avslutas i år. Det mest troliga nu är att portföljen sedan rullas under 2022, sade han.

”Det är för tidigt att tala om vad som händer sedan, det beror på hur makrobilden ser ut och vad som händer i svensk ekonomi”, sade han.

Stefan Ingves sade vidare att givet Sveriges stora utlandsberoende ”finns ingen anledning för oss att gå före alla andra”.

Han sade också att det intressanta nu kanske inte är så mycket vad som händer i närtid i ekonomin utan hur det kommer att se ut 2022-2023, och i vilken utsträckning saker och ting då har normaliserats.

Stefan Ingves sade också att hans och Riksbankens oro kring bostadsmarknaden och hushållens skulder består, men att de var tvungna att ta en ”time-out” under pandemin och köpa bostadsobligationer.

”Det är så klart att detta gör saker ännu svårare med ännu mer skulder”, sade han.