Inflation Inflationen har fortsatt upp och blev tyvärr i april återigen högre än Riksbanken räknat med. Det sade riksbankschef Stefan Ingves vid ett tal hos Danske Bank på torsdagen.

”Inflationen har stigit snabbare än vi trodde. Tyvärr gäller det även siffran som kom i morse”, sade han.

Han sade att Riksbanken nu får ägna ett antal dagar åt att plocka isär inflationssiffrorna för april och se vad som finns i dem.

”Men det är nog så i dagsläget är inflationsuppgången förhållandevis bred”, sade han.

Han noterade också att det är en mycket större volatilitet i inflationen på senare tid än på många år, vilket gör det svårt att ”finjustera” penningpolitiken.

Dessutom har de långsiktiga inflationsförväntningarna stigit och det är en tydlig trend upp, där man får titta på ”lutningen på kurvan”, sade Ingves.

”Inget egenvärde att ta i så man kräks”

Det finns inget egenvärde i att ta i så man kräks med räntehöjningar.

Det sade riksbankschef Stefan Ingves vid en frågestund ett tal hos Danske Bank på torsdagen.

”Det finns inget egenvärde i att ta i så man kräks. Det viktiga är riktningen under överskådlig tid”, sade han och tillade att Riksbanken får hantera läget allt eftersom beroende på var de befinner sig.

När han tillfrågades om Riksbankens alternativa scenario, med en högre inflation och kraftfullare räntehöjningar, påpekade han att världen aldrig blir exakt som i ett scenario. Det finns inte någon ”absolut sanning” i ett scenario, som ska ses som ett visst antagande om hur världen kan bli.

”Man jag har aldrig varit med om att världen blir exakt som i scenarierna”, sade Stefan Ingves.

På en fråga om att Riksbanken har relativt få möten jämfört med andra centralbanker, och om det kan skapa ett behov av att ta i mer, svarade han att de kommit fram till att fem per år är lagom. Riksbanken publicerar en fullständig prognos varje möte och det blir inte så meningsfullt om det inte hunnit komma tillräckligt mycket nya data till ett nytt möte.

”Men vi har aldrig tvekat att ha penningpolitiska möten precis när som helst om det hänt något som kräver det”, sade han.

Enligt statistik på torsdagsmorgonen fortsatte den svenska KPIF-inflationen upp till 6,4 procent i april från 6,1 6,1 procent i mars, medan KPIF-inflationen exklusive energi steg till 4,5 från 4,1 procent. Det var klart över Riksbankens prognos om 5,9 respektive 4,3 procent i den senaste penningpolitiska rapporten.