Inflation Svensk ekonomi har återhämtat sig snabbt i pandemin. Inflationen väntas falla tillbaka nästa år, även om den kräver vaksamhet. Det sade riksbankschef Stefan Ingves och vice riksbankchef Martin Flodén inför riksdagens finansutskott på tisdagen, enligt ett pressmeddelande från Riksbanken.

Stefan Ingves sade att vi nu går mot mer normala tillväxttal. Den snabba återhämtningen och kraftigt stigande energipriser har gjort att inflationen stigit snabbt på en del håll i världen, så även i Sverige, men en bit in på nästa år väntas den falla tillbaka igen.

”Den underliggande inflationen är måttlig, vilket indikerar en KPIF-inflation nära målet på sikt. Men det förutsätter att penningpolitiken är fortsatt expansiv”, sade han.

Han tillade att så vi inte ser tecken på en varaktigt tilltagande inflationstakt, eller inflationsförväntningar som vänder uppåt på ett oroande sätt, bör Riksbanken gå försiktigt fram med att göra penningpolitiken mindre expansiv.

Martin Flodén sade att det i ljuset av att inflationen legat under 2 procent många år är välkommet att den nu har stigit. Det kan bidra till att inflationsförväntningarna inte blir för låga och stärka förtroendet för inflationsmålet.

”Inflationstrycket är inte särskilt starkt, vilket talar för att uppgången är övergående. Men jag tycker att riskerna för att inflationen ska bli högre än i vår prognos har ökat. Vi behöver löpande följa hur de höga energi- och producentpriserna påverkar andra priser, inflationsförväntningar och löner”, sade han.