INGVES: INFLATIONEN ÄR FÖR HÖG, SKAPAR PROBLEM

2022-11-24 11:42:37

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Inflationen är för hög och det här skapar problem för många hushåll och företag och då är det givet att Riksbanken behöver agera med penningpolitiken.

Det sade riksbankschef Stefan Ingves vid en pressträff på torsdagen, efter att ha levererat sitt sista räntebesked på posten. Han sade att han har levererat 100 penningpolitiska rapporter under sin tid på Riksbanken.

"Det krävs en högre styrränta för att få ner den inflation vi har i dagsläget", sade han.

Ingves sade att såvitt de kan bedöma behöver räntan höjas igen i början av nästa år.

Han konstaterade att Riksbanken de senaste sju månaderna har höjt räntan med 2,5 procentenheter och att de inte är ensamma, bland annat har stora centralbanker som Fed och BOE höjt sina styrräntor kraftigt.

Han framhöll att det spelar roll vad som sker i andra länder och precis som här är inflationen för hög i många länder. Den amerikanska inflationen har gått ner lite, men den ligger fortsatt på en hög nivå.

Ingves tog upp att elpriserna har sjunkit i oktober, bland annat på grund av att störningarna på den europeiska marknaden har minskat, vädret i Europa har varit varmt och hushåll och företag har dragit ner sin energikonsumtion. Allt detta bidrar till att dra ned inflationen i Sverige, men utvecklingen framåt är mycket osäker, de stora kasten i energipriserna skapar osäkerhet.

Andra priser har samtidigt fortsatt att stiga, och stiga brett, vilket gör att inflationstrycket är för högt.

"Så här stora inflationsökningar har vi inte upplevt sedan början på 1990-talet", sade Ingves.

Bland faktorer som drivit upp inflationen finns utbudsstörningar och högt tryck i ekonomin, både i Sverige och andra länder efter pandemin. Detta har gjort det lätt för företag att föra över kostnaderna på konsumenterna.

Företagen fortsätter också att planera för att höja sina priser, den allmänna bilden är att planerna finns kvar. Storföretagen anser att konjunkturen fortfarande är stark, framhöll riksbankschefen.

Den höga inflationen drabbar dem med låga inkomster hårdast eftersom de har svårt att kompensera sig på olika sätt.

Låter man inflationen vara kvar på en hög nivå får vi långvariga problem i stället. Därför är det bra att hantera detta så att inflationen faller tillbaka till målet i rimlig tid, enligt Stefan Ingves.

"Det råder mycket stor osäkerhet kring inflationsutvecklingen framöver", sade han och hänvisade till "tratten" runt räntebanan. Räntebanan ät en prognos och inte ett löfte och det kan hända att det händer saker längre fram.

Ingves tog även upp att Riksbanken avslutar sina köp av värdepapper, vilket innebär en viss åtstramning av penningpolitiken.

Sverige går in i lågkonjunkturen från en stark utgångspunkt, men framöver kommer hushållens konsumtion att bromsa den ekonomiska aktiviteten. Även exporten, importen och investeringarna väntas sjunka och bostadsmarknaden kyls av, vilket gör att "aktiviteten går ner på den kanten".

Man får räkna med att arbetsmarknaden kommer att försvagas, men även här från en mycket hög nivå.

Han sade att Riksbanken räknar med att inflationen fortsätter att stiga, för att sedan falla tillbaka nästa år.

Frakt- och råvarupriserna har redan börjat falla, vilket också talar för att inflationen sjunker.

"Vi kommer att göra det som krävs för att inflationen ska komma tillbaka till målet inom rimlig tid", upprepade han.

Om stora centralbanker skulle höja sina styrräntor mer skulle det vara svårt för Riksbanken att avvika i någon större grad eftersom vi har en öppen ekonomi. Om vi avviker för mycket skulle det sannolikt leda till en försvagad krona.

Någon absolut följsamhet till centralbanker i andra länder kan man dock inte vänta sig, men vi måste hålla ett öga på vad som händer i omvärlden, enligt Ingves.

Han sade att vi fortfarande har en låg ränta i ett historiskt perspektiv och att den bästa bedömningen de kan göra i nuläget är att de kan dra ner på höjningstakten. Riksbanken har inte räknat fram någon ny neutral ränta.

Det finns inget i underliggande inflationsmått som pekar mot lägre inflation, sade han.

Som svar på en fråga om risken för en löne-prisspiral sade Stefan Ingves att det är en dålig idé att försöka kompensera sig för räntehöjningar, eftersom det kommer att leda till ännu högre räntehöjningar.

När det gäller frågan om Riksbanken kan komma att göra lika stora räntesänkningar som de höjningar de nu gjort svarade han att "man får laga efter läget" och att det kan hända oväntade saker.

"Man får göra så gott man kan", konstaterade han.Direkt-SE