Styrräntan Budskapet är tydligt, inflationen i Sverige är för hög och då är det dags att höja styrräntan. Det sade riksbankschef Stefan Ingves vid pressträffen efter räntebeskedet på torsdagen, där räntan höjdes med 50 punkter.

”Inflationen är alldeles för hög och det är kännbart för företag och hushåll och sprider osäkerhet”, sade han och tillade att Riksbanken tror att räntan kommer att höjas ytterligare och ligga någonstans nära 2 procent i början på nästa år.

Ingves noterade att inflationen stiger inte bara i Sverige utan på många olika håll i världen och att vi nu har en ”perfekt storm” som har gjort att inflationen stiger – med en snabb och kraftig återhämtning från pandemin, störningar i produktion och frakter som har lett till höga världsmarknadspriser samtidigt som kriget i Ukraina har drivit upp livsmedelspriser och redan höga energipriserna.

”Priserna stiger på nästan allt”

”Prisökningarna sprider sig allt mer i svensk ekonomi utöver enskilda marknader. Nu stiger priserna på nästan allt”, sade riksbankschefen.

Ingves noterade att varupriserna, med rätt mycket importerad inflation, nu stiger efter flera år med låga prisökningar, och att det nu är möjligt för företagen att föra priserna vidare.

Riskerna ökar för att inflationen biter sig fast och det vore inte bra för inflationsmålet och den osäkerhet det för med sig, enligt Ingves, som tillade att det är angeläget att föra tillbaka inflationen mot målet.

Om vi inte gjorde något alls skulle risken öka för att de skulle behöva göra mycket mer längre fram och ökar också risken för att ”vi tappar inflationsförväntningarna”.

”Vi ser hyggligt goda tider”

Stefan Ingves sade att de inte ser en krympande svensk BNP framför sig utan en mild avmattning i konjunkturen, bland annat med stöd av en stark arbetsmarknad. Sysselsättningsgraden väntas minska, men från en historiskt hög nivå.

”Vi ser ändå hyggligt goda tider kommande år”, sade han.

Stefan Ingves sade att de inte räknar med att inflationen faller tillbaka i år, utan börjar sjunka nästa år.

Han nämnde bland annat att frakt- och råvarupriser inte väntas öka lika mycket framöver och att det räcker med att energipriserna förblir på en hög nivå för att inflationen ska påverkas direkt.

”Riksbanken anpassar penningpolitiken”

”Framåt 2024 kommer vi, om vi har rätt i vår prognos, ligga nära vårt inflationsmål”, sade Ingves.

Om utvecklingen blir annorlunda än vad Riksbanken nu tror kommer den att anpassa sin penningpolitik.

”Räcker det inte kommer vi göra mer och höja styrräntan mer tills vi får ner inflationen till vårt mål på 2 procent”, sade han.

På en fråga om Riksbanken kan komma att sammankalla ett extramöte under sommaren, om inflationsutfallen blir höga kommande månader, sade Ingves att han i dag inte ser något skäl att ändra den höjningsfrekvens de brukar hålla sig till.

Beredd höja över 2 procent

”Det är en helt hypotetisk fråga, jag kan inte se något skäl till det”, sade han och tillade att när de hållit extramöten tidigare har det hänt något stort, som finanskrisen, men det är inget han ser framför sig nu.

Han sade att det är svårt att säga om en styrränta på 2 procent är åtstramande eller inte, och att han inte ser en realränta som är dramatiskt upp i närtid.

Stefan Ingves sade att om Riksbanken behöver höja styrräntan över 2 procent ”får vi göra det”.

Han såg inga risker med att gå fram för snabbt utan hänvisade till att det vore ännu jobbigare att få ner inflationen längre fram.

Stefan Ingves svarade på en fråga om han inte lämnar en ”väldig stinkbomb” till sin efterträdare, med tanke på att han avgår i ett läge när Riksbankens egna prognoser visar en inflation på över 7 procent. Detta efter att större delen av sin tid som Riksbankschef arbetat för att försöka få upp en alltför låg inflation.

”Man är på besök här en tid och kliver ner i en trögflytande flod, och en dag då stiger man upp ur den… vi styr inte över allt utan måste hantera det man är satt att hantera”, sade Stefan Ingves.