Ingves kräver sänkta ränteavdrag

Publicerad 2015-10-08 06:12

Bolån Regeringens föreslagna amorteringskrav är så svagt att det inte kommer att bromsa hushållens skuldsättning. Därför behövs fler åtgärder, exempelvis minskat ränteavdrag. Det skriver riksbankschef Stefan Ingves i en debattartikel i Dagens Nyheter.

Han konstaterar att inflationen länge legat under målet men att låga prisökningar är ett globalt fenomen efter finanskrisen. Den expansiva penningpolitiken har dock effekt och det är viktigt att inflationen fortsätter upp för att försvara inflationsmålet. Samtidigt riskerar det låga ränteläget att leda till att bostadspriser och skulder ökar i allt snabbare takt.

Riksbanken är inte längre ensam om att oroa sig över skulderna och bostadsmarknaden, varningar har kommit från KI, IMF, BIS och EU-kommissionen.

Grundproblemet är för lågt byggande, men det tar tid att bygga nytt. Det nya amorteringskravet är bra men kommer bara att påverka lånestocken mycket långsamt.

”Ett så svagt amorteringskrav kommer varken att dämpa, bromsa eller stabilisera hushållens skuldsättning. Det behövs därför flera kompletterande åtgärder för att vända utvecklingen”, skriver Stefan Ingves.

En viktig komponent i ett sådant paket är ett sänkt ränteavdrag. Det skulle påverka alla bolånetagare och incitamenten att dämpa sin skuldsättning skulle spridas mer jämt och inte bara koncentreras till nya bolånetagare.

En annan komponent kan kunna vara att begränsa hur stora lån ett enskilt hushåll får ta i relation till inkomsten, ett så kallat skuldkvotstak. Alternativt kan man lägga en begränsning för hur stor andel av bankernas låneportföljer som får bestå av högbelånade hushåll.

Man kan även överväga andra åtgärder som till exempel sänkt bolånetak och krav på att hushållen ska ha större buffertar när de beviljas bolån än de har i dag, skriver Stefan Ingves.

Syftet med att införa den här typen av åtgärder är att minska riskerna för en finansiell och ekonomisk kris.

Riksbankens prognos för hushållens skuldkvot vid det penningpolitiska mötet i september: