Olja Oljepriserna handlades upp med 1-2 procent på tisdagsmorgonen, efter en påskhelg fylld med rubriker om utvecklingen i och runt Opec.

Opec har nu fastslagit rekordstora utbudsminskningar om 9,7 miljoner fat per dag, knappt 10 procent av daglig efterfrågan innan coronakrisen.

Produktionsminskningarna kommer att gälla i maj och juni och därefter fasas ut mot förhoppningen att marknaden ska återhämta sig från viruschocken och efterfrågan komma tillbaka. Minskningar bedöms dock fortsätta till april 2022 i mindre skala för att stabilisera globala oljemarknader.

Icke-Opecmedlemmar har också åtagit sig att reducera utbudet, såväl USA som ett flertal andra länder utanför kartellen. Totalt väntas utbudsminskningar motsvarande knappt 20 miljoner fat.

Analytiker och oljebolagschefer har dock varslat om att utbudsminskningarna inte kommer att kunna motsvara den enorma efterfrågedippen. Hittills är oljepriserna ned med omkring 50 procent i år.

”Vi är vid en tidpunkt där efterfrågeförstörelsen är så långt bortom något de kan fixa med en koordinerad produktionsåtgärd”, sade Greg Priddy, energianalytiker på Stratfor.

Samtidigt fylls oljebassänger i världens lager nu upp till ansträngda nivåer – vilket kan bli avgörande för prisbildningen under kommande tid.

”Ryssland har inte så mycket lagerkapacitet kvar och i Europa kommer det att vara fullt”, fortsatte energianalytikern.

I USA spås dock viss prislättnad i form av den största minskningen i skifferoljeproduktionen någonsin i april, enligt amerikanska energiadministrationen EIA. Dessutom har ett flertal globala oljebolag varslat om kraftiga nedskärningar av investeringsbudgetar och exploatering.