Rapport Nokias resultat exklusive extraordinära kostnader var bättre än vad analytikerna förväntat sig. Telekombolaget väljer att inte ge någon utdelning till aktieägarna. 

Nokia redovisar ett resultat per aktie, exklusive extraordinära kostnader (non-IFRS), på 0:14 euro för det fjärde kvartalet 2020.

Genomsnittet av 21 analytikers förväntningar låg på en vinst på 0:11 euro per aktie, enligt Infronts sammanställning.

Det rapporterade resultatet per aktie blev -0:46 euro, mot snittestimatet 0:07 euro per aktie.

Omsättningen hamnade på 6.569 miljoner euro för kvartalet. Analytikernas snittförväntningar låg på en omsättning på 6.448 miljoner euro.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2020 (0). Snittestimatet från Infront låg på 0:03 euro per aktie, men flera deltagare i analytikersammanställningen trodde inte att Nokia skulle föreslå någon utdelning.

Upprepar helårsprognos

Nokia upprepar sin prognos om att den justerade rörelsemarginalen väntas uppgå till 7-10 procent under helåret 2021.

Bolaget lämnar också en ny prognos för 2021 om en nettoförsäljning på 20,6-21,8 miljarder euro, justerat för valutafluktuationer med antagandet om en kurs EUR/USD på 1:23.

Det framgår av bokslutsrapporten.

Analytikernas snittförväntningar, enligt Infronts sammanställning, låg inför rapporten på en justerad rörelsemarginal på 8,6 procent för 2021.

Snittestimatet för försäljningen helåret 2021 låg på 21,5 miljarder euro, enligt Infront.

Nokia räknar också med att kassaflödet 2021 blir positivt under helåret 2021, enligt rapporten.