Rapport Nischbanken Collectors resultat före kreditförluster det fjärde kvartalet 2020 uppgick till 343 miljoner kronor (250).

Rörelseresultatet blev 132 miljoner kronor (-680).

Kreditförlustnivån uppgick till 2,7 procent (12,3).

Rörelseintäkterna i kvartalet uppgick till 558 miljoner kronor (652). Låneportföljen uppgick till 31,8 miljarder kronor, vilket var en ökning med 7 procent från fjärde kvartalet året innan och en sekventiell ökning om 6 procent.

Bolagets styrelse föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020.