Ingen kris för Atruim Ljungberg

Publicerad 2011-12-12 16:41

Alla krisar inte i lågkonjunkturen. Atrium Ljungbergs vd Ingalill Berglund investerar en miljard om året de närmaste åren.

Fastighetsbolagen har klarat sig hyfsat bra på börsen i år. En förhållandevis stark svensk ekonomi och rekordlåga räntor gynnar branschen jämfört med andra. Atrium Ljungberg brukar dessutom ses som en av de tryggaste i klassen med en hög soliditet och låg belåningsgrad.

 

Men bolagets inriktning på handelsplatser, som står för drygt hälften av omsättningen, kan väcka oro eftersom den svenska detaljhandeln börjat vackla under hösten.

 

”Vi ser en viss avmattning i handeln”, säger bolagets vd Ingalill Berglund.

”Men för vår del är jag inte orolig eftersom vi finns på starka tillväxtmarknader där vi hela tiden investerar för att utveckla våra handelsplatser för att de ska bli mer attraktiva och dra folk från nya upptagningsområden. Vi gynnas också av vår strategi att teckna långa kontrakt med fasta hyror. Den rörliga delen i hyran, som baseras på affärernas omsättning, utgör historiskt sett bara 1 procent av Atrium Ljungbergs omsättning.”

 

En tredjedel av Atrium Ljungbergs omsättning kommer från kontorsfastigheter. Hur bedömer du den konjunkturen?

”Vi märker en osäkerhet hos aktörerna som vill ha en högre flexibilitet. Kontrakt med riktigt långa löptider har blivit ovanligare. Men vi känner fortfarande att efterfrågan på våra kontorsfastigheter är stark och vi fortsätter att investera i nya projekt.

 

Ni avser att investera en miljard per år de närmaste fem åren.

”Vi vill ha en hög grad av redan avtalade kontrakt innan vi sätter i gång ett bygge så att vår lägsta avkastningsnivå alltid är säkerställd. Det är viktigt att säga. Sen är det också så att en sämre konjunktur inte bara är dålig eftersom det går att genomföra byggprojekt mer kostnadseffektivt där det går att bjuda in fler företag i upphandlingar och därmed pressa priset.”

 

Det finns goda förutsättningar för att Atrium Ljungbergaktien kommer att lyftas upp på large cap-listan efter nyår. Vad betyder det?

”Det vore roligt, dock finns det redan ett stort intresse för vårt bolag bland analytiker och investerare i Sverige och internationellt.”