Ingen hejd på bostadspriserna

Publicerad 2015-10-08 09:51

Bopriser Småhuspriserna fortsätter att stiga rejält. I snitt ökade priserna med 4 procent under den senaste tremånadersperioden, visar SCB:s småhusbarometer. Inte någonstans i Sverige faller priserna.

Priserna på permanenta småhus steg med 4,0 procent under perioden juli till och med september jämfört med närmast föregående tremånadersperiod, enligt statistik från SCB. Jämfört med samma period föregående år steg priserna med 10,0 procent.

Mellan de två senaste kvartalen redovisas stigande priser i 19 av 21 län. Det län där priserna på småhus steg mest var Gotlands län med 13 procent, följt av Kronobergs län med 9 procent. Inget län redovisade sjunkande priser, men i Blekinge och Värmlands län var priserna oförändrade.

 I storstadsregionerna Stor-Malmö, Stor-Göteborg och Stor-Stockholm steg priserna mellan 1 och 5 procent.

Fördelat regionalt på län och årsbasis steg priserna i 20 av 21 län. Den största prisuppgången återfinns i Gotlands län med 18 procent, följt av Stockholms län med 15 procent. På årsbasis redovisas oförändrade priser i ett län, Blekinge.

I storstadsregionerna Stor-Malmö, Stor-Göteborg och Stor-Stockholm steg priserna mellan 8 och 15 procent, skriver SCB i ett pressmeddelande.

Tabell: Fastighetsprisstatistik för den senaste tremånadersperioden (jul-sep 2015) jämfört med föregående period (apr-jun 2015) samt föregående år (jul-sep 2014).

Område % från föregående period % från föregående år
Stockholm 5 15
Uppsala 5 13
Södermanland 3 12
Östergötland 3 8
Jönköping 4 9
Kronoberg 9 13
Kalmar 4 4
Gotland 13 18
Blekinge 0 0
Skåne 2 5
Halland 1 10
Västra Götaland 4 12
Värmland 0 4
Örebro 4 13
Västmanland 4 12
Dalarna 7 11
Gävleborg 3 9
Västernorrland 6 9
Jämtland 3 3
Västerbotten 4 11
Norrbotten 2 12
Storstockholm 5 15
Storgöteborg 3 13
Stormalmö 1 8
Riket 4 10