Investors styrelseordförande Jacob Wallenberg.

Aktie Investors styrelse kommer inte att föreslå en andra utdelning, utöver utdelningen om 9 kronor per aktie som betalades i juni.

Det framgår av ett pressmeddelande inför Investors kapitalmarknadsdag som börjar klockan 12.30 i dag, fredag.

”Styrelsen har nu utvärderat möjligheterna till en andra utdelning med hänsyn till utdelningsbesluten i portföljbolagen. Efter att ha tagit dessa i beaktande samt till den ökade smittspridningen av covid-19 i många regioner, har styrelsen beslutat att inte föreslå en andra utdelning och kommer därmed inte att kalla till en extrastämma”, heter det.

Investors utdelningspolicy kvarstår.

Under kapitalmarknadsdagen kommer Investor att ge en uppdatering av sina strategiska prioriteringar och modell för engagerat ägande. Vidare kommer bolagen presentera bolagen inom Patricia Industries och där Mönlycke kommer att bekräfta fortsatt starkt tillväxt under oktober 2020, heter det.