Fed Marknaderna har på senare tid prisat in tidigare och snabbare räntehöjningar från Federal Reserve, men också att det kan komma att följas av räntesänkningar längre fram. Det noterar ING i ett marknadsbrev.

”Fed funds forwards indikerar nu att Fed kan komma att sänka räntorna 2025 efter att ha höjt dem ungefär fem gånger”, skriver de.

De påpekar att en sådan prissättning inte är ovanligt för centralbanker i Central- och Östeuropa, liksom i Storbritannien, och att marknaderna långt ifrån prisar in ett fullskaligt policymisstag. Men det visar ändå på en viss oro för effekterna av tapering från Fed, menar ING.

De konstaterar också att marknaden hela tiden varit rätt konsekvent i att prisa in att styrräntan når upp till ungefär 1,5 procent som högst. En snabbare höjningscykel innebär att den räntenivån nås snabbare, vilket också tidigarelägger den första sänkningen, påpekar ING och konstaterar att detta också är precis vad som skett.

”Om denna prissättning av en räntesänkning består, eller till och med förvärras, kommer det ännu tydligare att visa på investerares skepsis mot att centralbanker kan genomföra någon mer meningsfull åtstramning”, skriver de.