Riksbanken Riksbanken kommer sannolikt att höja styrräntan med ytterligare totalt 75 punkter, en topp på 3,25 procent, vilket skulle vara i linje med marknadens prissättning. Men det finns också en "förhöjd risk" att Riksbanken kommer att höja räntan med totalt 100 punkter. Det skriver ING Economics i ett kundbrev på måndagen.

Anledningen till att Riksbanken kan tvingas höja med totalt 100 punkter är, enligt ING Economics delas att inflationen fortfarande är ”mycket förhöjd” i Sverige, och den har visat sig vara ”ganska klibbig” enligt de senaste utfallen. Dessutom finns ett ganska explicit intresse nu för Riksbanken att stödja kronan vilket skulle hjälpa till att bekämpa inflationen.

”Det enklaste sättet att stödja kronan är att inte underleverera jämfört med marknadens förväntningar med monetära åtstramningar, i synnerhet i ett läge när ECB stramar åt aggressivt”, skriver ING Economics.