Infreas valberedning tillsatt

2022-11-18 15:00:10

INFREAS VALBEREDNING TILLSATT

Årets valberedning inför årsstämman 2023 har tillsatts i enlighet med de instruktioner som beslutades av årsstämman 2022.

Valberedningen består av:

- Marcus Trummer, Byggmästare Anders J Ahlström Invest AB

- Erik Lindeblad, Lindeblad Technology AB

- Urban Sturk, Gennaker AB

Marcus Trummer är valberedningens ordförande och sammankallande.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen är välkomna att kontakta valberedningens ordförande med e-post till: marcus.trummer@andersjahlstrom.se.

För mer information:

Tony Andersson, VD och Koncernchef Infrea, +46 (0)8 401 01 80

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Infrea Pressrelease 2022-11-18.pdf

Om Infrea:

Vi är en industrigrupp som underhåller, förbättrar och bygger ut Sveriges infrastruktur. Med verksamheter inom affärsområdena Mark & Anläggning samt Vatten & Avlopp förvaltar och utvecklar vi bolag med lokal närvaro och stark entreprenörskraft. För oss är det viktiga att våra dotterbolag står i fokus och får rätt förutsättningar att växa och fortsätta utvecklas.

Bolagets aktie är noterad på Nasdaq Stockholm under kortnamn INFREA. Mer information: https://investor.infrea.se/.

beQuoted