INFREA: TOMAS BERGSTRÖM FÖRESLÅS BLI ORDFÖRANDE, BÖRJAR DIREKT

2021-03-15 11:09:02

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Tomas Bergström föreslås bli ny styrelseordförande i Infrea, där han redan är styrelseledamot.

Det är sedan tidigare känt att nuvarande ordförande Urban Sturk valt att i samband med Infreas årsstämma 2021 inte ställa upp för omval. Mot bakgrund av valberedningens förslag att på årsstämman välja Tomas Bergström till ny ordförande begärde Urban Sturk utträde redan på måndagen och styrelsen har därför utsett Tomas Bergström till ny ordförande intill den ordinarie bolagsstämman den 11 maj.

Infreas valberedning föreslår också omval av styrelseledamöterna Erik Lindeblad, Pontus Lindwall, Elsa Widding och Helene Willbe samt nyval av Sören Bergström vid den kommande stämman.

Sören Bergström har 30 års bakgrund inom JM-koncernen, på olika ledande befattningar, varav 18 år som medlem i koncernledningen, enligt ett pressmeddelande.Direkt-SE