INFREA: RÖRELSERESULTAT STEG TILL 38,6 MLN KR 2 KV (11,4) (NY)

2022-07-22 08:45:53

(Tillägg: från tredje stycket samt i andra stycket)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Industrigruppen Infrea redovisar ett rörelseresultat på 38,6 miljoner kronor för det andra kvartalet 2022 (11,4). Rörelsemarginalen var 6,6 procent (3,5).

Nettoomsättningen uppgick till 575 miljoner kronor (329). Omsättningsökningen var 75 procent, varav 25 procentenheter var organisk tillväxt.

Resultat efter skatt landade på 28,9 miljoner kronor (6,8). Resultatet per aktie uppgick till 1:50 kronor (0:40).

"Vårens kraftiga prisuppgång och ökade kostnader för insatsmaterial, drivmedel och andra tredjepartskostnader har påverkat oss likt branschen i stort, vilket har satt press på vår marginal då vi inte fullt ut lyckats föra ökningarna vidare i tidigare prissatta projekt", skriver vd Tony Andersson, som fortsätter med:

"Vi ser ännu inte att kunder avbryter eller skjuter upp projekt, men denna risk ska inte underskattas om inte prisökningarna dämpas."

Vidare skriver vd:n att det rådande läget i omvärlden skapar en generell osäkerhet kring konjunkturen i allmänhet, vilket kan påverka bolagets marknad.

Infreas kundsegment har dock historiskt visat sig relativt konjunkturstabila, enligt vd:n, och bolaget ser fler och fler rapporter som vittnar om att Sveriges infrastrukturskuld fortsätter att växa, vilket sammantaget bedöms som positivt för båda av Infreas affärsområden.

"Därtill står Sverige inför den utmanande uppgiften att elektrifiera fler delar av vårt samhälle inom de kommande åren, vilket även kan påverka oss positivt. Med välfyllda orderböcker ser jag positivt på Infreas fortsatta utveckling", avslutar Tony Andersson.Direkt-SE