INFREA: RÖRELSERESULTAT STEG TILL 38,6 MLN KR 2 KV (11,4)

2022-07-22 08:36:41

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Industrigruppen Infrea redovisar ett rörelseresultat på 38,6 miljoner kronor för det andra kvartalet 2022 (11,4). Rörelsemarginalen var 6,6 procent (3,5).

Nettoomsättningen uppgick till 575 miljoner kronor (329).

Resultat efter skatt landade på 28,9 miljoner kronor (6,8). Resultatet per aktie uppgick till 1:50 kronor (0:40).Direkt-SE