Aktie Industrigruppen Infrea har tecknat avtal om att förvärva det svenska företaget Scandinavian Roadconstruction som är verksamt inom mark- och anläggningsentreprenader i Mellansverige, Stockholm och längs norrlandskusten. Det framgår av ett pressmeddelande.

Scandinavian Roadconstructions omsättning uppgick under den senaste tolvmånadersperioden till runt 90 miljoner kronor med ett rörelseresultat om cirka 7 miljoner kronor. Kundbasen består till största del av kommuner där efterfrågan fortsatt är god, uppger Infrea.

Köpeskillingen uppgår till 17,6 miljoner kronor på kassa- och skuldfri basis, plus en möjlig tilläggsköpeskilling om maximalt 11,8 miljoner kronor baserat på kommande års rörelseresultat.

Förvärvet finansieras med egna medel, externa lån samt 2,0 miljoner kronor i säljarrevers som senare avses kvittas mot Infrea-aktier. Affären förväntas slutföras under maj 2023.

”Bolaget har en kunskap, kultur och ett arbetssätt som passar bra in i Infrea, där den lokala entreprenörsandan värnas. Nuvarande ledning fortsätter driva bolaget även som en del av Infrea. Bolagets flexibla arbetssätt gör att de kan arbeta på en stor geografi och hitta projekt där deras specialistkompetens kommer till sin fulla rätt, samt möjliggör samarbete med andra Infrea-bolag över tid”, säger Infreas tillförordnade vd Charlotte Bergman.