IPO Netel Holding, en full-service-specialist inom infranättjänster i Sverige, Norge, Finland och Tyskland, avser erbjuda aktier till allmänheten i Sverige, Norge och Finland och till institutionella investerare i Sverige och i utlandet och i samband med detta notera aktier på Nasdaq Stockholm.

Erbjudandet förväntas bestå av en kombination av nyemitterade aktier som erbjuds av Netel och befintliga aktier som erbjuds av befintliga ägare.

En notering av aktierna på Nasdaq Stockholm är en del av Netels planer på att accelerera tillväxtplaner och gynna varumärket, heter det.

Nasdaq Stockholms bolagskommitté har bedömt att Netel uppfyller gällande noteringskrav. Beroende på marknadsförhållanden förväntas erbjudandet och noteringen slutföras under det fjärde kvartalet 2021.

Erbjudandet förväntas genomföras till ett pris om upp till 51 kronor per aktie, vilket värderar bolaget till cirka 2.200 miljoner kronor före kapitaltillskottet.

De nyemitterade aktierna förväntas tillföra Netel cirka 200 miljoner kronor.

Ett antal institutionella investerare har åtagit sig att teckna aktier för 300 miljoner kronor.