Inflation Den svenska KPIF-inflationen väntas vara 4,8 procent om ett år, 2,7 procent om två år och 2,2 procent om fem år. Det visar Kantar Prosperas kvartalsvisa undersökning av förväntningarna bland aktörer på penningmarknaden, arbetsmarknadens parter och inköpschefer.

I den förra enkäten, i december, väntades en inflation på 5,2 procent på ett års sikt, 3,1 procent på två års sikt och 2,3 procent på fem års sikt.

Arbetstagarorganisationerna spår en inflationstakt på 4,8 procent om ett år, 2,6 procent om två år och 2,3 procent om fem år. I den förra enkäten, i december, låg deras inflationsförväntningar på 5,2 procent på ett års sikt, 2,9 procent på två års sikt och 2,1 procent på fem års sikt.

Arbetsgivarorganisationerna spår en inflationstakt på 4,6 procent om ett år, 2,6 procent om två år och 2,0 procent om fem år. I den förra enkäten, i december, låg deras inflationsförväntningar på 4,4 procent på ett års sikt, 2,4 procent på två års sikt och 1,9 procent på fem års sikt.

Kantar Prospera gör undersökningen på Riksbankens uppdrag.