Inflation KPIF-inflationen i Sverige steg till 10,2 procent i december jämfört med 9,5 procent i november. Det visar statistik från SCB. Jämfört med månaden före steg KPIF 1,9 procent.

Väntat enligt Infronts analytikerenkät var att KPIF skulle stiga 1,5 procent i december jämfört med månaden före och stiga 9,7 procent jämfört med samma månad föregående år.

”Elpriserna fortsatte att stiga i december”, säger Mikael Nordin, prisstatistiker på SCB.

KPIF-inflationen exklusive energi, KPIFXE, steg till 8,4 procent i december jämfört med 8,0 procent i november. Väntat enligt Infronts enkät var 8,3 procent.

Riksbankens räknade i sin senaste prognos med en KPIF-inflation på 9,1 procent samt en KPIFXE-inflation på 8,3 procent i december.