Inflation Den svenska inflationen steg mer än väntat under april och ligger nu på den högsta nivån sedan december 1991. 

KPIF-inflationen i Sverige steg till 6,4 procent i april jämfört med 6,1 procent i mars. Det visar statistik från SCB. Jämfört med månaden före steg KPIF 0,6 procent.

Väntat enligt Infronts analytikerenkät var att KPIF skulle stiga 0,4 procent i april jämfört med månaden före och stiga 6,2 procent jämfört med samma månad föregående år.

Dagens siffror visar att KPIF nu ligger på den högsta nivån sedan december 1991. 

”Det var en fortsatt bred prisuppgång i april med prisökningar på bland annat livsmedel, hushållsvaror, restaurangbesök och hotell”, säger Mikael Nordin, prisstatistiker på SCB, i en kommentar.

KPIF-inflationen exklusive energi, KPIFXE, steg till 4,5 procent i april jämfört med 4,1 procent i mars. Väntat enligt Infronts enkät var 4,4 procent.

Riksbankens räknade i sin senaste prognos med en KPIF-inflation på 5,9 procent samt en KPIFXE-inflation på 4,3 procent i april.