Inflation Den svenska inflationen, mätt som KPIF, minskade mer väntat  i juli. 

KPIF-inflationen i Sverige sjönk till 8,0 procent i juli jämfört med 8,5 procent i juni. Det visar statistik från SCB. Jämfört med månaden före sjönk KPIF 0,2 procent.

Väntat enligt Infronts analytikerenkät var att KPIF skulle sjunka 0,1 procent i juli jämfört med månaden före och stiga 8,1 procent jämfört med samma månad föregående år.

”Lägre priser för el samt drivmedel bidrog till att inflationstakten sjönk för första gången sedan januari”, säger Carl Mårtensson, prisstatistiker på SCB.

KPIF-inflationen exklusive energi, KPIFXE, steg till 6,6 procent i juli jämfört med 6,1 procent i juni. Väntat enligt Infronts enkät var 6,6 procent.

Riksbankens räknade i sin senaste prognos med en KPIF-inflation på 7,6 procent samt en KPIFXE-inflation på 5,8 procent i juli.