Inflation Inflationen i november var högre än vad analytikerna befarat och är nu på den högsta nivån på 28 år. 

KPIF (KPI med fast ränta) steg 0,5 procent i november jämfört med föregående månad enligt SCB, och steg 3,6 procent jämfört med samma månad föregående år.

Det är den högsta inflationsnivån sedan december 1993 då inflationen drevs av kronkollapsen året innan. 

Siffrorna var värre än befarat då Infronts prognosenkät pekade på en uppgång med 0,3 procent jämfört med månaden före och en ökning med 3,4 procent jämfört med samma månad föregående år. Det skulle ”bara” ha inneburit en inflation på 13-årshögsta nivå. 

SCB noterar att och att el- och drivmedelspriserna steg och var det främsta bidraget till inflationstakten.

”Ökade energipriser bidrog till den högsta inflationstakten sedan december 1993”, säger Mikael Nordin, prisstatistiker på SCB.

KPI steg 0,5 procent i november, jämfört med föregående månad, och steg 3,3 procent jämfört med samma månad 2020. Infront-enkäten pekade mot +3,2 procent i årstakt.

KPIF-inflationen exklusive energi, KPIFXE, var 1,9 procent i november, jämfört med 1,8 procent i oktober. Infront-enkäten pekade mot 1,9 procent.

Riksbankens prognos pekade mot en KPIF-inflation på 3,2 procent i november samt en KPIFXE-inflation på 1,9 procent.