USA Konsumentpriserna i USA steg 1,0 procent i maj, jämfört med månaden före. Jämfört med samma månad föregående år steg KPI med 8,6 procent. Det visar siffror från den amerikanska statistikmyndigheten.

Analytiker hade räknat med att KPI skulle ha ökat 0,7 procent jämfört med månaden före och ha stigit med 8,3 procent jämfört med samma månad i fjol, enligt Trading Economics konsensusprognos bland analytiker.

Kärn-KPI, exklusive livsmedel och energi, steg 0,6 procent i maj, och ökade 6,0 procent jämfört med samma månad föregående år. Här väntade sig analytiker +0,5 procents jämfört med månaden före och +5,9 procent jämfört med samma månad i fjol.

I april var inflationstakten 8,3 procent för KPI och 6,2 procent för kärn-KPI.

Energipriserna steg 3,9 procent i maj jämfört med i april, livsmedelspriserna steg samtidigt 1,2 procent. Priserna på nya fordon steg 1,0 procent medan priserna på begagnade fordon steg med 1,8 procent under månaden. Boendekostnader steg 0,6 procent.

 

Bild: KPI USA, årstakt

 

image