Inflation Inflationstakten (HIKP) i euroområdet sjönk till 8,5 procent i februari jämfört med 8,6 procent i januari. Det visar Eurostats snabbestimat.

Väntat var en preliminär inflation på 8,2 procent, enligt Trading Economics konsensusprognos.

Kärninflationen steg till 5,6 procent, jämfört med 5,3 procent i januari. Väntat var 5,3 procent.

För att beräkna estimatet använder Eurostat tidig prisinformation från medlemsländer där sådan är tillgänglig. Träffsäkerheten i estimaten för undergrupperna är lägre än för totalsiffran.