Skatt Prisbasbeloppet rekordhöjs i och med den höga inflationen. Det betyder att skatten sänks och garantipensionen höjs.

Prisbasbeloppet höjs med 4 200 kronor, till 52 500 kronor i år, 2023. Det är den största höjningen på nästan 40 år och det får till följd att garantipensionen höjs med 850 och studiemedlen med knappt 1 000 kronor per månad. Även sjuk- och föräldrapenning höjs, högsta nivån i föräldraförsäkringen ökar med 2 700 kronor per månad.

Det framgår av beräkningar från Swedbank på måndagen, enligt ett pressmeddelande.

–Den höga inflationen innebär en rekordhöjning av prisbasbeloppet och till följd av det större ökningar än vanligt av garantipension, studiemedel, samt sjuk- och föräldrapenning vid årsskiftet, säger Madelén Falkenhäll, privatekonomisk expert på Swedbank.

Ett högre prisbasbelopp påverkar också inkomstskatten. Det innebär att brytpunkten för statlig inkomstskatt höjs, till knappt 51 200 kronor per månad från drygt 46 200 kronor 2022, men också högre grundavdrag och jobbskatteavdrag.

–Högre prisbasbelopp innebär lägre inkomstskatt både för löntagare och pensionärer, för många innebär det flera hundralappar mer i plånboken. Störst skattesänkning får höginkomsttagare till följd av att brytpunkten för statlig inkomstskatt höjs, säger Madelén Falkenhäll.

Det höjda prisbasbeloppet leder även till att högsta nivån i föräldraförsäkringen höjs med 89 kronor per dag, motsvarande drygt 2 700 kronor per månad. Sjukpenninggrundande inkomst höjs också, och sjukpenningnivån höjs med 89 kronor per dag, vilket innebär en högsta nivå på 1 116 kronor per dag.

Spärrbeloppet (lägsta nivå) för fastighetsavgift höjs samtidigt med 286 kronor, till cirka 3 585 kronor per år.

Effekter av höjt prisbasbelopp 2023

  • Garantipensionen höjs med runt 800-850 kronor per månad.
  • Studiemedlen höjs med knappt 1 000 kronor per fyraveckorsperiod, jämfört med höstterminen 2022.
  • Högsta nivån i föräldraförsäkringen höjs med 89 kronor per dag, vilket motsvarar drygt 2 700 kronor per månad.
  • Sjukpenninggrundande inkomst höjs och den högsta sjukpenningnivån höjs därmed med 89 kronor per dag, vilket innebär en högsta nivå på 1 116 kronor per dag.
  • Grundavdrag och jobbskatteavdrag höjs, vilket i sin tur innebär sänkt skatt på arbetsinkomst och pension. Med hur mycket beror på inkomst.
  • Brytpunkten för statlig inkomstskatt höjs till 613 900 kronor (knappt 51 200 kronor per månad jämfört med drygt 46 200 kronor 2022).
  • Spärrbeloppet (lägsta nivån) för fastighetsavgift höjs med 286 kronor, till ca 3 585 kronor per år.