INFLATION: SMÅ SKILLNADER I HIKP MELLAN SVERIGE OCH EMU - TF

2023-03-17 11:26:43

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Inflationsutvecklingen enligt måttet HIKP för Sverige jämfört med euroländerna eller större viktiga länder som Tyskland visar skillnader "om man använder förstoringsglas" eller beroende på vilken jämförelsemånad eller jämförelsekvartal man använder.

Det skriver Bengt Lindqvist, ekonom på Teknikföretagen, i ett nyhetsbrev.

Enligt honom har utvecklingen i totalindex för alla varor och tjänster "i stort sett gått hand i hand mellan Sverige och EMU".

"Tyskland har förvisso haft en lite större ökning än Sverige och EMU totalt, men inom statistik har vi också felmarginaler att ta hänsyn till. En hiskelig utveckling visar de baltiska staterna och Ungern (>30 procent vardera), medan en begränsad ökning gäller exempelvis Luxemburg, Frankrike och Spanien", enligt ekonomen.

Sett enbart till prisutvecklingen på livsmedel är utvecklingen i Sverige även här i linje med eurozonen även om det skiljer en del mellan länder.

"Återigen, Sverige sticker inte ut på något sätt", framhåller Bengt Lindqvist.

Enligt honom är skillnaderna små även i ett längre perspektiv. Backar man till fjärde kvartalet 2015 och jämför med sista kvartalet i fjol syns ingen större skillnad i HIKP totalt mellan Sverige och Tyskland.

"Tyskland och Sverige har förvisso haft en lite större ökning än EMU sammantaget, men i stort sett begränsad eller 0,02 procent per månad sedan 2015", skriver han.Direkt-SE