Inflation Fortsatt rusande elpriser väntas ha gett ett nytt stort lyft åt KPIF-inflationstakten i december, till nytt 28-årshögsta, och långt över än Riksbankens senaste prognos. Det framgår av Infronts prognosenkät.

KPIF-inflationen väntas ha fortsatt upp till 4,0 procent i december från 3,6 procent i november. Det skulle återigen vara det högsta utfallet sedan 4,6 procent i december 1993 och därmed en ny högstanotering sedan Riksbanken fick ett inflationsmål på 1990-talet.

Det är dock mycket energipriser, i synnerhet elpriser, som lyfter inflationen. KPIF-inflationen exklusive energi (KPIFXE) väntas i stället ha sjunkit till 1,7 procent från 1,9 procent månaden före.

Riksbankens prognos, från den penningpolitiska rapporten i november, är en KPIF-inflation på 2,9 procent i december och en KPIFXE-inflation på 1,7 procent. KPIF-prognosen är dock överspelad av de kraftigt stigande elpriserna i december.

Swedbank räknar med att KPIF-inflationen tar ett nytt rejält kliv upp, till 4,1 procent i december.

”Den höga decemberinflationen är främst en konsekvens av kraftigt förhöjda elpriser. Priserna steg påtagligt under slutet av november och förblev höga under hela december, även om en viss nedgång noterades under årets sista dagar”, skriver Swedbanks ekonomer i sitt veckobrev.

Swedbank bedömer att lite mer än hälften av inflationen kommer från energipriserna, närmare bestämt 2,1 procentenheter. Terminsprissättningen på marknaden tyder dessutom på att elpriserna kan förbli på höga nivåer de närmaste månaderna, vilket håller uppe inflationen. Swedbank räknar med att KPIF-inflationen ligger kvar över 4 procent i närmare ett halvår.

Banken räknar samtidigt med att den underliggande inflationen, KPIF exklusive energi, sjunker till 1,7 procent i december. Men den nedgången är tillfällig och beroende av korgeffekter där de normalt dyra flygresorna i december har en lägre vikt i KPI-korgen 2021, till följd av ändrade konsumtionsmönster under pandemin. Samma sak skedde i somras, då den underliggande inflationen i juli var nere i sjuårslägsta 0,5%.

I januari och senare under 2022 räknar Swedbank med att även den underliggande inflationen stiger, och de ser tecken på att pristrycket börjar sippra igenom till allt fler delar av KPIF. Till exempel har dyrare TV-apparater bidragit till att lyfta KPIF på sistone.

Nordeas chefsanalytiker Torbörjan Isaksson noterar i ett marknadsbrev att det ser ut att kunna slås en rad inflationsrekord i december. KPIF väntas stiga med hela 1 procent bara mellan november och december, samtidigt som inflationen stiger till 3,9 procent, enligt Nordeas prognos. Både på månaden och i årstakt är detta de högsta ökningarna sedan 1990-talet. Samtidigt är också energibidraget till KPIF det högsta på årtionden.

SCB publicerar december-KPI fredagen den 14 januari, klockan 9.30.