Infant Bacterial Therapeutics publicerar Årsredovisning för 2021 i XHTML format

2023-01-27 14:55:17

Den 31 mars 2022 publicerade IBT sin årsredovsning för 2021. Filformatet som då användes var PDF. Idag publicerar IBT samma rapport i XHTML format. Innehållet i rapporten har inte ändrats.

se länk
https://ibtherapeutics.com/sv/investerare/financial-rapporter/


För mer information kontakta

Staffan Strömberg, VD

Maria Ekdahl, CFO

Bilaga


GlobeNewswire