Indutrade AB: Indutrade förvärvar SILROC CZ - specialisttillverkare inom silikongjutning

2021-10-01 12:20:00

SILROC tillverkar och designar kundanpassade komponenter av flytande silikongummi i formgjutningsmaskiner. Tack vare silikonets egenskaper som exempelvis låg värmeledningsförmåga, låg kemisk reaktivitet, samt att det hindrar mikrobiologisk tillväxt, skapar SILROC komponenter och produkter värde inom ett stort antal olika industrier. Kundsegmenten sträcker sig från medicinteknik och läkemedelsproduktion till industrimarknader. Det omfattande erbjudandet inkluderar exempelvis sjukhusutrustning som slangsatser, montering av single-use system i SILROC egna renrum, samt kundanpassade komponenter för pulverlackerings-processer. Med sina 70 medarbetare i Tanvald, Tjeckien, samt ett försäljningskontor i Penzberg, Tyskland, säkerställer SILROC hög service till sina främst internationella kunder.

Tillträde sker idag och SILROC kommer att ingå i Indutrades affärsområde DACH.

Förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Indutrades resultat per aktie.

Stockholm den 1 oktober 2021

INDUTRADE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Bo Annvik, VD och koncernchef
Tel: 08 703 03 00

Cision