Indutrade AB: Indutrade förvärvar danskt flödesteknikbolag med stark ställning inom läkemedelsindustrin

2021-10-01 11:10:00

Alflow är ett specialiserat teknikhandelsbolag som erbjuder ett brett produktsortiment av flödes-komponenter till läkemedels-, livsmedel- och industrimarknaderna. Sedan starten 1998 har Alflow byggt upp ett omfattande produktsortiment som uppfyller marknadens högsta krav och riktlinjer vad gäller säkerhet och renlighet. Produktutbudet är noga utvalt och omfattar exempelvis ventiler, pumpar, kopplingar, single-use produkter samt en mängd reservdelar. Kunderna finns främst i Danmark och de långvariga kundrelationerna har gjort Alflow till en både strategisk och värdeskapande partner. Företaget har 32 medarbetare och är baserat i Vejen, Danmark.

"Vi är väldigt nöjda över förvärvet av Alflow som både stärker och breddar vår räckvidd inom flödestekniksegmentet och även inkluderar den snabbväxande single-use marknaden inom läkemedelsindustrin. Företaget är välskött med omfattande expertis inom sitt område och de nära kundrelationerna ser vi som en tillgång," säger Bo Annvik, VD och koncernchef för Indutrade.

Tillträde sker idag och Alflow kommer att ingå i Indutrades affärsområde Flow Technology. Förvärvet är Indutrades 11:e under 2021 och bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Indutrades resultat per aktie.

Stockholm den 1 oktober 2021

INDUTRADE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Bo Annvik, VD och koncernchef
Tel: 08 703 03 00

Cision