Rapport Investmentbolaget Industrivärden redovisar en totalavkastning om -12 procent för såväl A-aktien som C-aktien under första halvåret 2018, jämfört med 4 procent för Stockholmsbörsens totalavkastningsindex (SIXRX). Det framgår av delårsrapporten.

Substansvärdet den 30 juni 2018 var 222 kr per aktie, en ökning under första halvåret med 1 krona per aktie. Inklusive återinvesterad utdelning ökade substansvärdet med 2 procent under perioden.

Resultat per aktie uppgick under första halvåret 2018 till 6,07 kr per aktie.

Under det första halvåret minskade aktieportföljens värde, justerat för köp och försäljningar, med 1,2 miljarder kr. Den 30 juni 2018 uppgick aktieportföljens värde till 103,6 miljarder, eller 238 kr per aktie. Aktieinnehaven i Sandvik och Ericsson gav ett tydligt positivt bidrag till aktieportföljens värdeutveckling, skriver Industrivärden.

Den senaste treårsperioden har aktieinnehaven i SCA, Sandvik, Volvo och Essity haft en högre totalavkastning än totalavkastningsindex (SIXRX). SSAB har haft en utveckling i nivå med totalavkastningsindex. Aktieinnehaven i Skanska, ICA Gruppen, Handelsbanken och Ericsson har uppvisat en lägre totalavkastning än totalavkastningsindex (SIXRX).