INDUSTRIVÄRDEN: TOTALAVKASTNING -10% 2022, UTDELNING HÖJS T 7:25 KR

2023-02-03 14:33:52

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Investmentbolaget Industrivärden redovisar ett substansvärde per aktie på 293 kronor per den 31 december 2022.

Det framgår av bolagets bokslutskommuniké.

Totalavkastningen uppgick under 2022 till -10 procent för A-aktien och -9 procent för C-aktien, jämfört med -23 % för Stockholmsbörsens totalavkastningsindex (SIXRX).

Under 2022 förvärvades aktier för totalt 3,2 miljarder kronor, varav 1,3 miljarder i Volvo, 0,7 miljarder i Alleima, 0,5 miljarder i Sandvik, 0,4 miljarder i Handelsbanken, 0,2 miljarder i Essity och 0,2 miljarder i Skanska.

Styrelsen föreslår en utdelning om 7:25 kronor per aktie (6:75).Direkt-SE