Aktie Industrivärden har på fredagen köpt 6 miljoner A-aktier utanför marknadsplats. Det framgår av Finansinspektionens insynslista. 

Köpet gjordes till ett pris om 129 kronor och motsvarade en investering för investmentbolaget om drygt 776 miljoner kronor.

Efter transaktionen äger Industrivärden 154,6 miljoner A-aktier och 3,6 miljoner B-aktier i fordonstillverkaren, motsvarande 7,4 procent av kapitalet och 24,1 procent av rösterna, enligt ägardatatjänsten Holdings.