INDUSTRIVÄRDEN: SUBSTANSVÄRDET 311 KR/AKTIE PER 30 JUNI

2021-07-06 10:06:44

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Industrivärdens substansvärdet var 311 kronor per aktie per den 30 juni, motsvarande en ökning under första halvåret med 32 kronor per aktie.

Det framgår av delårsrapporten.

Inklusive återinvesterad utdelning ökade substansvärdet med 14 procent.

Totalavkastningen uppgick under de sex första månaderna till 24 procent för A-aktien och 21 procent för C-aktien, jämfört med 22 procent för Stockholmsbörsens totalavkastningsindex.Direkt-SE