INDUSTRIVÄRDEN/SHB: FREDRIK LUNDBERG ÖKAT SITT INNEHAV

2023-02-15 15:23:41

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Fredrik Lundberg, som är styrelseordförande i Industrivärden och vice ordförande i Handelsbanken, har ökat sitt innehav i Handelsbanken med 1 miljon aktier.

Det framgår av Finansinspektionens insynsrapportering.

Köpet gjordes till kursen 106 kronor.

Fredrik Lundberg har i en rad affärer också ökat sitt innehav i Industrivärden. Han har netto ökat med drygt 248.000 C-aktier i Industrivärden till ett värde av drygt 70 miljoner kronor. Fredrik Lundberg har också ökat med drygt 3.800 A-aktier i bolaget.

Enligt ägardatatjänsten Holdings äger Fredrik Lundberg efter affärerna totalt 22,2 miljoner A-aktier i Handelsbanken, motsvarande 1,12 procent av kapital och 1,14 procent av röster i bolaget.

Han äger också privat samt via bolag (Förvaltnings AB Lunden och Lunden Kapitalförvaltning AB) 7,6 miljoner C-aktier och 5,55 miljoner A-aktier i Industrivärden. Det motsvarar 3,04 procent av kapitalet och 2,27 procent av rösterna.Direkt-SE