INDUSTRIRÅD: EU, DEGLOBALISERING KAN LYFTA INFLATION PÅ SIKT

2022-10-12 09:00:19

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Centralbankerna kommer att få ned den nu höga inflationen, men på horisonten syns tecken på att flera faktorer som bidragit till att pressa ned den tidigare nu kan vändas, med ett ökat långsiktigt inflationstryck som följd.

Det skriver Industrins Ekonomiska Råd i sin nya rapport, som Nyhetsbyrån Direkt tagit del.

"Den nya världsordningen efter bland annat pandemin och Rysslands invasion av Ukraina kan leda till att faktorer som tidigare hållit tillbaka inflationen försvagas. Det handlar om deglobalisering och framför allt om EU:s ökade ambitioner på en rad områden", säger Ola Bergström, professor i företagsekonomi vid Göteborgs Universitet och ordförande i rådet, till Nyhetsbyrån Direkt.

Det rådet framför allt oroas över är hur EU, i sin industripolitik för en grön och digital omställning, nu alltmer ingriper i ekonomin.

"Man lättar på konkurrenslagstiftningen, ger stöd och skyddar den inhemska industrin från internationell konkurrens. Samtidigt dubblar EU sin budget, tar upp lån och ska nu hitta egna intäktskällor på europeisk nivå. Det kommer med en risk för att konkurrensen i EU, som tidigare hållit tillbaka inflationen, minskar och i stället blir inflationsdrivande", säger Ola Bergström.

Industrins ekonomiska råd har även tittat närmare på deglobalisering, som har varit flitigt debatterat ämne efter pandemin och den ryska invasionen av Ukraina. Även den har pekats ut som en faktor som kan lyfta inflationen på sikt.

"Någon total deglobalisering tror vi inte på, även om det finns en fortsatt trend mot regionalisering av värdekedjor. Men det finns en risk för att världen alltmer delas upp i olika ekonomiska block som handlar med varandra. Då kommer den internationella konkurrensen, som bidragit till att hålla ned inflationen, att minska", säger Ola Bergström.

Han tillägger att dessa tendenser gör det viktigt för svensk industri att lyfta blicken framåt och utåt.

"Sverige är beroende av handel med omvärlden. Det centrala budskapet är att svensk industri måste fortsätta arbeta för öppenhet och frihandel. Utvecklingen nu går åt fel håll, men det finns fortfarande möjlighet att påverka vad som händer i EU", säger Ola Bergström.Direkt-SE