Gautam Adani är en av världens mest förmögna personer.

Indien Blankarfirman Hindenburgs attack mot den indiska miljardären Gautam Adani och hans företagsimperium har orsakat stor turbulens i de börsnoterade koncernbolagen. Men stormen kommer att passera utan att orsaka allt för stor skada på den bredare indiska aktiemarknaden, enligt Carnegie-förvaltaren Gunnar Påhlson. 

Den amerikanska blankarfirman Hindenburg Researchs nya måltavla är en av världens mest förmögna personer, 60-årige indiska affärsmannen Gautam Adani och hans företagsimperium Adani-gruppen.

I rapporten, som publicerades den 24 januari, anklagar blankarfirman Adani-gruppen för aktiemanipulation och bedräglig redovisning. Exempelvis påstår Hindenburg att konglomerat i hemlighet äger aktier i börsnoterade koncernföretag genom skalbolag och fonder i skatteparadis.

Dessutom uppger blankarfirman att den höga skuldsättningen som präglar Adani-gruppen gör att konglomeratet står på en “prekär finansiell grund”. Konglomeratet har samtidigt nekat till alla anklagelser.

Hindenburg-rapporten utlöste en oro kring den indiska banksektorns exponering mot företagsgruppen och Gautam Adani. En farhåga har varit att utlåningen kan utgöra en systemrisk.

Den har dock visat sig vara överdriven, enligt Gunnar Påhlson som förvaltar Carnegies “Indienfond”.

– Bankerna har främst lånat till olika projekt, det vill säga att man har fysiska tillgångar som säkerhet, exempelvis solkraftsparker, och bara en mindre andel pantsatta aktier, säger Gunnar Påhlson.

Efter rapportsläppet har de börsnoterade koncernbolagen rasat på börsen. I hopp om att stilla börsoron meddelade konglomerat på måndagen att ett lån på 1,1 miljarder dollar ska återbetalas i förtid. Aktierna rekylerade upp på beskedet.

Trots det har flaggskeppet Adani Enterprises och hamnoperatören Adani Ports, för att nämna ett par koncernbolag, rasat nära 50 respektive 30 procent sedan Hindenburg publicerade sin rapport.

Kursfallen har varit koncentrerade till bolagen inom Adanisfären och inte fått någon större negativ inverkan på den bredare marknaden, fortsätter Gunnar Påhlson.

Han förklarar att fonden inte äger några Adani-bolag och anger ett par skäl till det. Dels avskräcker de höga skuldnivåerna, dels lever inte koncernbolagen upp till Carnegies hållbarhetskrav, enligt förvaltaren.

– Gautam Adani är känd för att ta stora risker. I flera av bolagen uppgår nettoskulden till mellan fyra och sex gånger eget kapital, säger Gunnar Påhlson.

I slutändan räknar han med turbulensen kring Gautam Adani och hans företagsimperium blåser över. Förvaltaren ser inte någon risk för att blankarrapporten lägger sig som en våt filt över den indiska aktiemarknaden och dämpar eventuella uppgångar under en längre tid.

– Indiens tillväxtutsikter är goda och det finns en hel del välskötta bolag på marknaden. Under den pågående rapportperioden har bankerna levererat fina rapporter och ser väldigt lönsamma ut. Det gäller även industribolagen, säger han.

Sedan toppnoteringen i slutet av november har den indiska aktiemarknaden fallit tillbaka, vilket står i skarp kontrast mot börsutvecklingen i Europa och USA. Enligt förvaltaren beror nedgången på att utländska investerare roterat ur den indiska börsen för att köpa kinesiska aktier.

– Globalfonder har viktat om till Kina. Den indiska marknaden har också varit högre värderade än den kinesiska så det handlar om en kortsiktig allokering. På längre sikt står jag fast vid att Indien är en av de mest spännande marknaderna, säger Gunnar Påhlson.