INDEX PHARMA: RÖRELSERESULTAT SJÖNK TILL -22,7 MLN KR 4 KV

2022-02-23 08:23:07

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Index Pharmaceuticals rörelseresultat kom in på -22,7 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2021 (-10,1).

Bolaget hade ingen omsättning för perioden (0).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -43,9 miljoner kronor (–8,1).

"I slutet av november inkluderades den första patienten i fas III-studien Conclude och jag är stolt över att vi uppnått denna viktiga milstolpe på vägen mot marknadsgodkännande. Studien utvärderar läkemedelskandidaten cobitolimod som en ny behandling för patienter med måttlig till svår vänstersidig ulcerös kolit", skriver vd Peter Zerhouni i rapporten.

Induktionsstudien kommer att omfatta cirka 440 patienter och genomföras på ett par hundra kliniker i över 30 länder inklusive Europa, Amerika och Asien-Stillahavsregionen. Kontraktsforskningsföretaget (CRO) Parexel, som Index anlitat för att genomföra fas III-studien, rankades nyligen av kliniker världen över som bästa CRO att arbeta med för kliniska studier i "WCG CenterWatch Global Site Relationship Benchmark Survey".

Index Pharma uppskattar att studien kommer ta 18 till 24 månader att genomföra.Direkt-SE