INDEX PHARMA: RÖRELSERESULTAT -21,7 MLN KR 2 KV (-42,6)

2022-08-26 09:29:13

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Index Pharma redovisar ett rörelseresultat om -21,7 miljoner kronor för det andra kvartalet 2022 (-42,6).

Bolaget redovisar ingen nettoomsättning.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -53,0 miljoner kronor (-45,1) och likvida medel vid periodens slut var 396 miljoner kronor (479).

Index Pharma fortsätter att fokusera på genomförandet av fas 3-studien Conclude, som utvärderar läkemedelskandidaten cobitolimod som en ny behandling för patienter med måttlig till svår vänstersidig ulcerös kolit.

Studien löper på enligt plan, och bolaget räknar med att kunna presentera resultaten under andra halvåret 2023, heter det i rapporten.

"Med ett stort intresse från klinikerna för vår fas 3-studie Conclude och cobitolimod, våra framgångsrika interaktioner med den japanska läkemedelsmyndigheten PMDA, samt med en stärkt patentportfölj står Index starkt rustad för cobitolimods resa mot marknadsgodkännande", säger Johan Giléus, tillförordnad vd för Index Pharma, enligt rapporten.Direkt-SE