INDEX PHARMA: RÖRELSERESULTAT -18,9 MLN KR 1 KV

2022-05-16 08:12:18

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Index Pharma redovisar ett rörelseresultat om -18,9 miljoner kronor för det första kvartalet 2022 (-9,3). Bolaget har ingen nettoomsättning.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -18,4 miljoner kronor (-8,5) och likvida medel vid periodens slut var 418 miljoner kronor (533).

Index Pharmas fokus är fas 3-studien Conclude, som utvärderar läkemedelskandidaten cobitolimod som en ny behandling för patienter med måttlig till svår vänstersidig ulcerös kolit.

"Vi gör stora framsteg med processen att få myndighetsgodkännande att starta studien i de deltagande länderna, där studien i dagsläget är regulatoriskt godkänd i 27 utav omkring 30 planerade länder. Vi ser även att fler och fler kliniker börja screena och randomisera patienter. Klinikerna börjar nu även öppna upp för externa besök och vi kommer att fortsätta vår framgångsrika strategi att besöka de deltagande klinikerna tillsammans med Parexel", skriver tillförordnad vd Johan Giléus i rapporten.

Rekryteringen av ny vd pågår, skriver styrelseordförande Wenche Rolfsen.Direkt-SE