INDEX PHARMA: FÖRSTA FAS 3-RES 2H 2023, LANSERING COBITOLIMOD 2027

2022-03-14 06:46:42

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Index Pharmaceuticals planerar för att kommersialisera läkemedelskandidaten cobitolimod i USA i egen regi och genom strategiska samarbeten på övriga marknader.

Det framgår av ett pressmeddelande inför den kapitalmarknadsdag som hålls på måndagseftermiddagen.

"Lansering förväntas ske år 2027, med potential att uppnå en årlig försäljning på över 1 miljard dollar inom måttlig till svår vänstersidig ulcerös kolit", skriver bolaget.

En fördjupad beskrivning av strategi och marknadspotential samt genomförandet av den pågående fas 3-studien Conclude med cobitolimod presenteras på kapitalmarknadsdagen som startar klockan 15.

Den totala marknaden för ulcerös kolit har under de senaste fyra åren uppvisat en årlig genomsnittlig tillväxt om 10 procent, och uppgick år 2020 till cirka 7,5 miljarder USD. Marknaden förväntas växa med cirka 6 procent årligen och uppgå till 11-12 miljarder dollar år 2026.

"Index gör bedömningen att delmarknaden för måttlig till svår vänstersidig ulcerös kolit kommer att uppgå till drygt 5 miljarder dollar vid tidpunkten för lansering av cobitolimod", heter det.

Index bedömer vidare att cobitolimod över tid kan uppnå en marknadsandel på 20-30 procent, vilket motsvarar en global årlig försäljning på över 1 miljard dollar.

Resultat från den pågående första fas 3-studien med cobitolimod beräknas kunna presenteras under andra halvåret 2023. En interimsanalys för att välja bästa dos planeras när cirka 30 procent av deltagarna genomgått studien. Hela fas 3-programmet, inklusive en andra induktionsstudie samt en ettårig underhållsstudie, uppskattas kunna slutföras under 2026. Ansökan om marknadsgodkännande kommer därefter att skickas in till de regulatoriska myndigheterna, vilket innebär en förväntad lansering av cobitolimod under 2027.Direkt-SE