Indberetning af ledende medarbejders og disses nærtståendes transaktioner med ROCKWOOL A/S aktier

2022-05-19 17:17:15

Selskabsmeddelelse
for ROCKWOOL A/S
Meddelelse nr. 6 – 2022
til Nasdaq Copenhagen

19. maj 2022

Indberetning af ledende medarbejders og disses nærtståendes transaktioner med ROCKWOOL A/S aktier

ROCKWOOL A/S har i henhold til markedsmisbrugsforordningens art. 19 (forordning (EU) nr. 596/2014) modtaget nedenstående indberetninger fra bestyrelsesmedlemmer og ledende medarbejdere og disses nærtståendes transaktioner med ROCKWOOOL A/S aktier.

1 Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne
a) Navn: Thomas Kähler

2 Årsag til indberetningen
a) Stilling/titel: Formand for bestyrelsen

b) Første indberetning/ændring: Første indberetning

3 Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende
a) Navn: ROCKWOOL A/S

b) LEI-kode: 213800QRC7LNX935OZ09

4 Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for (i) hver type instrument; (ii) hver type transaktion; (iii) hver dato; og (iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner
a) Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen:

Identifikationskode:

A-aktier (DK0010219070) 

b) Transaktionens art: Køb

c) Pris(er) og mængde(r):

Pris(er)Mængde(r)
 1.783,00 DKK464

d) Aggregerede oplysninger:

  • Aggregeret mængde: -
  • Pris: -

e) Dato for transaktionen: 2022-05-19

f) Sted for transaktionen: Nasdaq Copenhagen A/S

1 Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne
a) Navn: Christian Juel Kähler

2 Årsag til indberetningen
a) Stilling/titel: Christian Juel Kähler er nærtstående til Thomas Kähler, formand for bestyrelsen i ROCKWOOL A/S
b) Første indberetning/ændring: Første indberetning

3 Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende
a) Navn: ROCKWOOL A/S
b) LEI-kode: 213800QRC7LNX935OZ09

4 Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for (i) hver type instrument; (ii) hver type transaktion; (iii) hver dato; og (iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner
a) Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen:

Identifikationskode:

A-aktier (DK0010219070) 

b) Transaktionens art: Køb
c) Pris(er) og mængde(r):

Pris(er)Mængde(r)
 1.783,00 DKK116

d) Aggregerede oplysninger:

  • Aggregeret mængde: -
  • Pris: -

e) Dato for transaktionen: 2022-05-19

f) Sted for transaktionen. Nasdaq Copenhagen A/S

1 Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne
a) Navn: Helena Juel Kähler

2 Årsag til indberetningen
a) Stilling/titel: Helena Juel Kähler er nærtstående til Thomas Kähler, formand for bestyrelsen i ROCKWOOL A/S
b) Første indberetning/ændring: Første indberetning

3 Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende
a) Navn: ROCKWOOL A/S
b) LEI-kode: 213800QRC7LNX935OZ09

4 Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for (i) hver type instrument; (ii) hver type transaktion; (iii) hver dato; og (iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner
a) Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen:

Identifikationskode:

A-aktier (DK0010219070) 

b) Transaktionens art: Køb
c) Pris(er) og mængde(r):

Pris(er)Mængde(r)
 1.783,00 DKK116

d) Aggregerede oplysninger:

  • Aggregeret mængde: -
  • Pris: -

e) Dato for transaktionen: 2022-05-19

f) Sted for transaktionen: Nasdaq Copenhagen A/S

1 Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne
a) Navn: Valdemar Juel Kähler

2 Årsag til indberetningen
a) Stilling/titel: Valdemar Juel Kähler er nærtstående til Thomas Kähler, formand for bestyrelsen i ROCKWOOL A/S
b) Første indberetning/ændring: Første indberetning

3 Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende
a) Navn: ROCKWOOL A/S
b) LEI-kode: 213800QRC7LNX935OZ09

4 Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for (i) hver type instrument; (ii) hver type transaktion; (iii) hver dato; og (iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner
a) Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen:

Identifikationskode:

A-aktier (DK0010219070) 

b) Transaktionens art: Køb
c) Pris(er) og mængde(r):

Pris(er)Mængde(r)
 1.783,00 DKK116

d) Aggregerede oplysninger:

  • Aggregeret mængde: -
  • Pris: -

e) Dato for transaktionen: 2022-05-19

f) Sted for transaktionen: Nasdaq Copenhagen A/S

Yderligere information:

Per Palludan
Juridisk Direktør
ROCKWOOL A/S
+45 46 56 03 00

Vedhæftet fil


GlobeNewswire