INCOAX: RÖRELSERESULTATET BLEV -3,7 MLN KR 3 KV

2021-11-25 08:57:45

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Incoax, som är leverantör inom telekom och bredband, hade under det tredje kvartalet en nettoomsättning på 7,6 miljoner kronor (0,3), drivet av försäljning till en USA-baserad Fiberlan-operatör.

Det framgår av bolagets delårsrapport.

Rörelseresultatet uppgick till -3,7 miljoner kronor (-17,2) och nettoresultatet var -3,7 miljoner kronor (-17,4).

Incoax vd Jörgen Ekengren skriver i rapporten att bolaget anser sig ha uppnått ett kommersiellt genombrott under 2021, bland annat genom fortsatt försäljningstillväxt med den USA-baserade fiber/lan-operatören och nya operatörskunder.

Beträffande tillgängligheten på halvledare, vilket är ett globalt problem, gör bolaget bedömningen att det i stort sett säkrat sina komponentbehov för 2022. Styrelsen har också beslutat se över och uppdatera Incoax finansiella mål, som ska presenteras under det första kvartalet nästa år.

"Vi ser med stor tillförsikt fram emot att i ett intensifierat samarbete med den nordamerikanska Tier-1-operatören kunna säkra en volymorder under 2022", skriver Jörgen Ekengren vidare.Direkt-SE